Velkommen til pro instruments - Eksperter i målinstrumenter og termografisk udstyr
Søg
Close this search box.
88 27 60 00Handelsbetingelser

Ved erhvervsmæssigt køb gælder reglerne der findes længere nede.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – Pro Instruments – PRIVAT

Pro Instruments følger altid gældende lovgivning se https://www.forbrug.dk under Købeloven . Ved fortrydelse eller reklamationer er du velkommen til at kontakte os på telefon 8827 6000 eller  [email protected] . Vi ønsker kun tilfredse kunder, så vi skal nok finde en tilfredsstillende løsning.

Bemærk – følgende betingelser gælder kun ved privatkøb. Ved erhvervskøb – se betingelser længere nede.

1.    Fortrydelsesret: Du har ubetinget 14 dages fortrydelsesret.

Det er dit ansvar at sikre at vi er blevet gjort opmærksom på at du vil fortryde dit køb senest 14 dage efter købet. Send os en mail på [email protected] med dig selv som c/c. Når vi modtager mailen vil vi besvare den inden for rimelig tid med et returnummer som skal påføres forsendelsen – typisk et par timer.

Herefter skal du returnere varen til os senest 14 dage efter din fortrydelse – sørg for at få dokumentation for at varen er afsendt. Returfragt skal du selv betale, ligesom det er dit ansvar at varen er intakt, når vi modtager den.

Vi vil herefter tilbageføre det fulde beløb inkl. standard forsendelsesomkostninger, såfremt varen er ubrugt. Såfremt varen har været taget i brug, vil vi kontakte dig for at aftale hvor stort et beløb vi kan refundere.

Vær opmærksom på at måleinstrumenter nemt kan være værdiløse, idet en kalibrering og funktionskontrol hurtigt bliver dyrere end prisen på instrumentet.

 

2.    Garanti og reklamationsret:

På alle produkter er der min. 6 mdr.’s garanti.

Mange af produkterne har udvidede producentgarantier. Dette gælder kun ved nye produkter – ikke demo eller brugte.

 

 1. Termografi fra FLIR – fuld 2 års garanti ved registrering + 10 års garanti på sensoren
 2. Solceller har 10 års producentgaranti + 25 års ydelsesgaranti fra producenten.
 3. Instrumenter fra Extech har som regel min. 1 års garanti fra producenten. Spørg hvis du er tvivl.

 

For batterier gælder 6 mdr. garanti.

 

Ud over de 6 måneders garanti har du 2 års reklamationsret (dog ikke batterier).

 

Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter, at du har opdaget manglen. Send os en mail på [email protected] med dig selv som c/c. Når vi modtager mailen vil vi besvare den inden for rimelig tid med et returnummer som skal påføres forsendelsen – typisk et par timer.

 

I modsat fald fortaber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du opdagede manglen, er altid rettidig. Har du ikke inden 2 år efter salgsgenstandens overgivelse til dig meddelt os, at du vil påberåbe dig en mangel, kan du ikke senere gøre den gældende, medmindre vi har påtaget os at indestå for genstanden i længere tid.

 

Ved producentgarantisager og reklamationssager, betaler producenten kun for udbedringen af fejlen på produktet. Du skal betale eventuelle omkostninger til fejlfinding, udskiftning kørsel o.lign., hvis ikke produktet kan indleveres til reparation.

 

3.    Leveringstid og udsolgte varer:

Efter du har afgivet din ordre modtager du en email med bekræftelse.  Dette er en automatisk genereret mail, som bekræfter at vi har registreret di ordre.  Normalt afsendes varer inden for den leveringstid der er angivet ud for den bestilte vare. Hvis varen er udsolgt vil så vidt muligt kontakte dig for at oplyse dig om den øgede leveringstid.

 

4.    Reparation eller omlevering:

Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid.

Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig. refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering.

Bestemmelser i dette afsnit træder ikke i stedet for dine øvrige rettigheder efter Købeloven, herunder retten til at kræve forholdsmæssigt afslag.

Returvarer bedes sendt til følgende adresse:

Pro Instruments ApS

Valorevej 42

4130 Viby Sj.

(pakken skal være mærket med Returnummer, som fås ved henvendelse til os)

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – Pro Instruments – B2B

1. Anvendelse

 1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”Varen” eller ”Ydelsen”) fra Pro Instruments til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”Kunden”).
 2. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem Kunden og Pro Instruments, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.
 3. Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale indgået direkte mellem Kunden og tredjepartsleverandøren uden noget ansvar for Pro Instruments.
 4. Det er en forudsætning for Kundens køb, at disse Vilkår accepteres og Kunden opfordres til at læse Vilkårene grundigt igennem.

2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

 1. Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af Varen/Ydelsen herunder at Varen/Ydelsen kan fungere i Kundens påtænkte driftsmiljø.
 2. Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som Kunde i Pro Instruments’ Kunderegister.
 3. Ethvert udbud af Varer/Ydelser, prisoplysninger mv. på Pro Instruments’ hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Pro Instruments.
 4. Endelig aftale mellem Kunden og Pro Instruments anses først for indgået, når Pro Instruments efter at have modtaget Kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte Varer/Ydelser. Ved afgivelse en varebestilling via Pro Instruments’ hjemmeside, vil systemet automatisk genere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og Pro Instruments kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt.
 5. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.
 6. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af Varen/Ydelsen

3. Levering og leveringstid

 1. Normale leveringsbetingelser gælder for leverancer i Danmark. Ved leverancer udenfor Danmark altid i henhold til punkt 3b.
 2. Levering sker EXW (INCOTERMS 2000). Dette indebærer, at Pro Instruments for kundens regning sørger for forsendelsen og at forsikre Varen under transporten.
 3. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem Kunden og Pro Instruments. Det leveringstidspunkt som oplyses af Pro Instruments er omtrentlig og dermed uforpligtende for Pro Instruments, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.
 4. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår Varen for Kundens regning og risiko. Pro Instruments er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
 5. I tilfælde af forsinkelse kan Kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og Kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
 6. Hvis aftalen med Kunden omfatter flere Varer/Ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale for de Varer/Ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har Kunden efter disse Vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.

4. Priser, fragtomkostninger og betaling

 

4.1 Priser

 1. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og fragtomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering. Forhøjes prisen på en Vare/Ydelse med mere end [10 %] i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan Kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles Pro Instruments skriftligt øjeblikkeligt efter, at Kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

4.2 Fragtomkostninger

 1. Pro Instruments anvender, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, Post Danmark til levering i Danmark. Fragtomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos Post Danmark. Udover de direkte fragtomkostninger tillægges forsikring der tegnes hos Post Danmark i henhold til de til enhver tid gældende takster.

4.3 Betaling

 1. Betaling for ordrer optil kr. 10.000,00 kan ske med følgende betalingskort: Dankort og Visa/Dankort. Pro Instruments anvender en betalings-gateway der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede.
 2. Pro Instruments accepterer efter individuel vurdering af Kundens kreditværdighed at levere Varer/Ydelser på kredit.
 3. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Forsinket betaling

 1. Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Pro Instruments udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

5. Ejendomsforbehold

 1. Pro Instruments forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte Vare.
 2. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af Kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Pro Instruments’ skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Pro Instruments’ sikkerhed i Varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af Varen.

6. Returret

 1. Kunden har ved køb i netbutikken kun efter særlig skriftlig aftale returret indtil 8 dage efter leveringen på den af Kunden opgivne adresse. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog ikke annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer er markeret SKAF i vareteksten, hvilket fremgår af såvel ordrebekræftelse som faktura. Ved køb af software og/eller lyd- eller billedoptagelser gælder returretten kun, så længe Kunden ikke har brudt forseglingen. Kunden afholder fragtomkostninger ved forsendelsen til Pro Instruments og bærer risikoen for Varen indtil modtagelsen.
 2. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af Pro Instruments. Returnummeret udleveres ved at kontaktemail@Pro Instruments.dk med angivelse af Kundenavn, Kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises.
 3. Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til den af Kunden erlagte pris for Varen, når Pro Instruments har godkendt den returnerede Vare. Fragtomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.

7. Reklamation samt fejl og mangler

 1. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af Varen/Ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen.
 2. Pro Instruments hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer Kunden fejl- og mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til Pro Instruments med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
 3. Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen dog således at reklamationsperioden er 6 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan Kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.
 4. Pro Instruments’ ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Pro Instruments’ valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
 5. Pro Instruments er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af Kunden, reparation udført af andre end Pro Instruments eller Pro Instruments’ servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
 6. Der ydes ikke garanti fra Pro Instruments’ side medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser påhviler ikke Pro Instruments, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.
 7. Det påhviler altid og i enhver situation Kunden at sørge for og opretholde nødvendig og tilstrækkelig backup af data, software m.v.
 8. Som personale hos Pro Instruments’ Kunder er det muligt at handle med Pro Instruments på samme betingelser som den pågældende virksomhed (Kunde). Dette forudsætter imidlertid separat kontooprettelse og B2B samhandelsvilkår.
 9. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – https://webgate.ec.europa.eu/odr/ Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

 

 1. Pro Instruments er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved Varen/Ydelsen. Pro Instruments fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
 2. Pro Instruments’ produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Pro Instruments fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Pro Instruments, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
 3. I intet tilfælde kan Pro Instruments’ erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125 % af prisen for den pågældende Varer/Ydelse i henhold til den af Pro Instruments udstedte ordrebekræftelse. I alle tilfælde er Pro Instruments’ samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 1.000.000.

9. Personoplysninger

 1. Pro Instruments’ behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte Pro Instruments, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af Kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Pro Instruments videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har accepteret dette.

10. Ophavsret og licensbetingelser for software

 1. Leverancer i form af software er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.
 2. Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som gælder for den leverende software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde Pro Instruments for ethvert krav i anledning af Kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

11. Særlige betingelser for konsulentbistand

 1. For konsulentbistand, support- og serviceydelse ydet af Pro Instruments gælder i øvrigt også de nedenfor anførte særlige vilkår for sådan bistand.

11.1 Indhold og omfang

 1. Konsulentbistandens indhold og omfang specificeres særskilt og skriftligt. Er indhold og omfang af konsulentbistanden ikke særskilt fastlagt, sker afregning efter det af Pro Instruments opgjorte tidsforbrug og på de nedenfor anførte betingelser. Konsulentbistanden udføres, med mindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid, som er mandag til torsdag 8.30 til 16.30 og fredag kl. 8.30 til 16.00. Pro Instruments er berettiget til at lade sine forpligtelser udføre af underleverandører.

11.2 Kundens forpligtelser

 1. Kunden skal give konsulenterne og øvrige kontaktpersoner den relevante information, der er nødvendig for at løse opgaven. Kunden skal frit stille arbejdspladser forsynet med IT kommunikationsfaciliteter m.v., efter konsulenternes nærmere anvisning, til rådighed. Kunden skal medvirker til at tilrettelægge arbejdet og tildele ressourcer, således at konsulentydelsen kan leveres som aftalt. Kunden skal i det omfang, det er nødvendigt for at løse opgaven, giver konsulenterne den nødvendige adgang til Kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning. Kunden skal altid have sikret, at der er taget tilstrækkelig backup, således at Kundens data til hver en tid let kan rekonstrueres. Kunden skal have udpeget en medarbejder, der er berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.
 2. Medfører forhold, som Kunden er ansvarlig for, at den aftalte konsulentbistand ikke kan leveres eller at den forsinkes, er Pro Instruments berettiget til at kræve vederlag for de konsulenter, der var disponeret til levering af konsulentbistanden samt de ekstraordinære ressourcer, som Pro Instruments har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen alene med fradrag for eventuel fakturering for andet udført arbejde forestået af de pågældende konsulenter i samme periode.
 3. Misligholder Kunden i øvrigt aftalen om levering af konsulentbistand, er Pro Instruments berettiget til at kræve det fulde vederlag for konsulentbistanden betalt, uanset om omfanget af konsulentbistanden kun er anslået eller estimeret af Pro Instruments. Er der ikke anslået eller estimeret noget vederlag hhv. tidsforbrug, er Pro Instruments berettiget til et vederlag, der modsvarer det tidsforbrug, der sædvanligvis ville medgå til en opgave af denne karakter.
 4. Kunden er ansvarlig for, at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes, og kan ikke gøre Pro Instruments ansvarlig herfor.

11.3 Vederlag

 1. Hvis der ikke er indgået anden skriftlig aftale herom, beregnes Pro Instruments’ vederlag på grundlag af den tid, der er medgået til løsningen af opgaven (inkl. transporttid) i overensstemmelse med de gældende timesatser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Arbejde udenfor ovennævnte normale arbejdstid sker mod et ekstra tillæg i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.

11.4 Udlæg

 1. Pro Instruments har krav på godtgørelse af alle udlæg, der er afholdt i forbindelse med løsningen af opgaven, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning.

12. Force Majeure

 1. Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Pro Instruments’ kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Pro Instruments’ forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan Kunden opsige aftalen med Pro Instruments, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.

13. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist mellem Kunden og Pro Instruments i anledning af disse Vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i Roskilde. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

14. Ugyldighed

 1. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem Kunden og Pro Instruments.

15. Andet

 

15.1 Overdragelse

 1. Pro Instruments kan helt eller delvist overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra Pro Instruments må Kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.

15.2. Betalingskort

Vi modtager følgende betalingskort:
American Express
Mastercard
Maistro
Visa Elektron
Mastercard Cash
Visa dankort
Dankort
visa

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.